Raporty bieżące

Kategoria

strona 1 / 7

Wybór daty

Numer raportu
Data

15

2018

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce PDH Polska S.A.

14

2018

Zawarcie umowy zakupu fosforytów przez spółkę zależną

13

2018

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za 2017 rok

12

2018

Niewypłacalność i wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego spółki pośrednio zależnej African Investment Group S.A.

11

2018

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

10

2018

Informacja o odpisie aktualizującym

9

2018

Ujawnienie informacji opóźnionej - Utworzenie odpisu aktualizującego przez spółkę zależną

8

2018

Informacja o stanie realizacji warunkowej ugody przez spółkę zależną

7

2018

Podpisanie umowy na zakup węgla

6

2018

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

5

2018

Informacja o stanie realizacji warunkowej ugody przez spółkę zależną

4

2018

Złożenie niewiążącej oferty wstępnej objęcia udziałów w spółkach Grupy COMPO EXPERT

3

2018

Podpisanie ramowej umowy dostaw amoniaku

2

2018

Podpisanie pakietu umów długoterminowego finansowania z EBI

1

2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.